Visi & Misi

mencetak dan membentuk Insan yang sholeh, berilmu dan beramal, bertaqwa dan berakhlaq luhur, berdisiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab, berpendirian dan berkepribadian.